Kajakowe Kluby Studenckie:

WAKK "Habazie"

AKTK "Bystrze"

"Morzkulc" Gdańsk

Klub Turystyki Różnej "Kontra"

AKTK "Pluskon" Szczecin

Inne zaprzyjaźnione kluby, bądź im pokrewne:

Kajaki - podstawowa strona Polskich kajakarzy

Federacja Akademickich Klubów Kajakowych


Polski Związek Kajakowy


Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej


"Kroki" Szczecin

Uczelniany Klub Turystyczny PAM "Panaceum" Szczecin

Kajakami po Mazurach


Klub Turystyki Kajakowej "Nurt" Ustka
Firmy z nami współpracujące:

Kwark - producent odzieży polarowej


T.A. Mati - firma turystyczna

Prokajak - dystrybutor sprzętu kajakowego

Jermak - firma turystyczna znad jez. Lubie

Fan Sport s.c - sklep kajakowy w Szczecinie